2014. április 20., vasárnap

Nemrégen végignéztem a Secret cimü filmet és valamiért nagyon szimpatikus volt az egyik szereplő.Mikulásnak kinéző öregur - Neale Donald Walsch.Mindemellett amit mondott nem nyerte meg asztrologusi szemléletem : Nincs az égen egy tábla,melyre Isten felirta volna : Neale kedves ember,ekkor és ekkor született,s nincs más dolgunk mint megkeresni a táblát,és megnézni vajon mit vár el tőlünk a sors.

16 éve foglalkozom asztrologiával,és amit itt hallottam az szöges ellentétbe került a saját tudásommal.Aztán majd fél év után lépésről lépésre kiderült az igazság,ami kicsit bonyolultabb mint hittem,de végül minden a helyére került.

https://www.youtube.com/watch?v=90R7wrpId5Y

Neale irt egy könyvet.Legyen egy őrült skizoid képzelgése,ügyes üzleti fogás....................vagy a valóság,amikor a kezembe fogtam olyan gondolatokat találtam,melyek sok kérdésremre választ adott.
Beszélgetések Istennel...................hááát a vallás valahogy nem az én asztalom,de nem én lennék én,ha nem olvastam volna bele a könyvbe.

Amikor Neale életre összeomlott,elátkozta istenét,vádolta,és haraggal válaszokat várt...és megkapta.
A könyvből kiemelnék pár olyan kérdést és választ ami engem,mint tudományos embert megdöbbentett

-Mindezt a szenvedést,kinlódást azért kell elviselnem,hogy tanuljak az életből ?
-Nem.Az Élet nem iskola,mert mikor megszületsz már rendelkezel az Univerzum teljes tudásával.
-Ezt értsem ugy,hogy beszélem és értem a világ összes nyelvét,ismerem az összes szakmát,rendelkezem az összes diplomával ami csak létezik ?
-Igen.Mindennel ami volt valaha,van és ami lesz a jövőben.

-Dehát ha nem iskola az élet,akkor mi az értelme az egésznek ?
-Két értelme van : megtapasztalni dolgokat,és ujra megtalálni önnönmagadat.
-Megtapasztalni ? Minek ha mindent tudok ?
-Képzeld el ,hogy megfigyeled a szerelmeseket,beszélgetsz pszichologusokkal,biokémikusokkal,elolvasol minden könyvet,és megnézel minden filmet,majd irsz egy többezer oldalas doktorátust a szerelemről.Tényleg mindent tudsz róla ?Addig amig át nem éled,és meg nem tapasztalod,addig semmit nem ér a tudásod.Szerelemhez - és sok más dologhoz viszont kell az anyagi tested,hogy megszüless.
-Te döntöd el mit kell megtapasztalnom,és mikor születek meg ?
-Nem.De még csak bele sem szolhatok.Szabad akaratot kaptál,és vágysz dolgok anyagi megtapasztalálására.Egy dobozkába rakosgatod a dolgokat,amiket át akarsz élni.Mindenben te döntesz.
-És a sok rossz,a halál,a háboruk ?
-Valamit meg kell értened.Nincs jo és rossz .
-Nincs?
-Nincsen.Csak a megtapasztalás.Ha te háborus tömeggyilkos akarsz lenni,az leszel,és az áldozataid pedig szintén csak azt tapasztalják meg amit akartak.
-És te miért nem segitesz?
-Minden tudással rendelkezel,megkaptad a szabad akaratot.Ha beleavatkoznák az életedbe,a saját döntésem és a te szabad akaratod sérülne.Értsd meg , Isten csak megfigyelő,nem beavatkozó.
-Kicsit egyedül kezdem magam érezni.
-Pedig nem vagy egyedül.
-Mit jelent az hogy ujra megtalálni magamat ?
-A nyakig olajos,unszimpatikus autószerelő,aki nem hallgatott senkire és boldogan énekelt,nem engedte   a szabad akaratát megnyirbálni és ma a Milánói Scala sztárja megtalálta önnönmagát.Amikor valamit szivesen csinálsz,amit szeretsz,az könnyen megy,és ami ellentétes veled,az akadályokba ütközik.

2012. január 22., vasárnap

About Me : A remete


A remete azokban, akik csak kívülről látják, sötétszürke köpenyét mutatja, sőt kapucnijával még a fejét is betakarja. Ez a kabát azonban szép azúrkék szövettel van bélelve. Ez jelenti azt, hogy színtelen megjelenése, jelentéktelen külseje mögött mély hit rejlik. A kabát alatt narancsszínű ruhát visel. A narancsszín a piros és sárga, tehát a szellemiség és okosság keveréke, amely együtt az isteni bölcsesség. Legbelső lényében nincs semmi földi tulajdonság többé, bölccsé vált, és minden érzés, mint szimpátia, vagy ellenszenv, szeretet és idegenkedés felett az isteni bölcsesség uralkodik benne.
Bal kezében tartja a botot, amely itt nem varázspálca, amivel csodákat tudna véghez vinni, sem nem jogar, az uralkodók jelvénye, sem kard, a bátorság és a megkülönböztető képesség jelképe, hanem egyszerű vándorbot, amely előrehaladásában segíti.
Jobb kezében egyszerű lámpát tart magasra, ami nem egyéb, mint értelmének fénye, amivel sötétben vezető útjára világosságot sugároz, hogy ne tévedjen el. Úgy tartja a lámpást, hogy csak ő láthatja annak fényét. Más emberek szeme elől a kis lámpát nagy köpenyével eltakarja. Korábban minden újonnan felfedezett igazságot és meglátást továbbadott más, kereső embereknek. Lassan belátta azonban, hogy kevesen értik meg, és legjobb, ha újonnan felfedezett igazságait magának tartja meg. Nem mutatja tehát értelmének fényét és tudását többé más embereknek, csupán bizalmas barátainak. Megtanult hallgatni!
Előtte, a földön, furcsa élőlényt látunk, egy kis szörnyeteget. Szellemi megnyilatkozást jelent, mert piros színű. Ez jelképezi az ember egészséges ösztönét, ami tudat alattijában működik és értelmén keresztül biztos érzékkel, vezeti a helyes útra. Ez az ösztön okozza életében a figyelemreméltó véletleneket, amelyek mindig pontosan mutatják, milyen irányban kell haladnia, melyik emberhez lehet bizalma, és melyikhez nem és kivel kell nagyobb óvatossággal érintkeznie, ha egyáltalában kétséges emberekkel érintkeznie kell. Ez a kis szörny, egészséges ösztöne, mindig a legmegfelelőbb könyvet fogja a kezébe adni, amiben olyan igazságokat talál, aminek segítségével éretté válik. Ez a kis szörny megszabadítja sok felesleges tévelygéstől, és biztos lépésekkel vezeti mindig közelebb és közelebb a nagy célhoz. Egy napon ebben a kis szörnyetegben saját ösztönében, önmagát is fel fogja ismerni.
Mikor az ember erre az öntudati fokra jut, hirtelen vágyat érez, hogy mindent itt hagyjon, és elmenjen. Belátta, hogy ennek a világnak a dolgai csak arra jók, hogy tudja, mi a cél, hova kell jutnunk, miért csináljon végig mindent a világban? A munka, a hivatás, többé már nem elégíti ki, igen, hirtelen haszontalannak és feleslegesnek találja. Minek tovább csinálni? Az ember tudja már, hogy a családi kötelékek, és a baráti kapcsolatok múlandók, és csak addig tartanak, amíg az ember a földön tartózkodik. Egyszer minden földit itt hagyunk, csak azt visszük magunkkal, ami örök. Minden elmúlik, csupán egy marad: az igazi szellemi összetartozás és a szeretet.
Ezt azonban az ember akkor is magával viheti, hogy még földi életében mindent otthagy, és elmegy. Mindent terhesnek talál itt, nem akar több időt pazarolni, csupán az élet lényegéért akar élni, és már csak magában és magán dolgozni. Szeretne elmenni! De hova?  Tibetbe, Indiába, Vagy Athosba, Görögország legendás kolostorába? Belsejében ellenállhatatlan vágyat érez, hogy szabad, egészen szabad legyen mindentől, ami köti és rabszolgává teszi. Kezd magában tervet készíteni. Megkíséreli elképzelni, milyen lesz, ha elmegy, és megérkezik. De hová érkezik meg?
Nagyon könnyű elképzelni, hogy egy ember elmegy, de ez egyidejűleg azt is jelenti, hogy valahová meg is kell érkeznie, és hol lesz az, hova fog megérkezni, és hogyan? Jobb lenne, ha itthon maradna, ahol a központi fűtés jól átmelegíti a lakását. És ha mindehhez, még családja és gyerekei vannak, és ennek ellenére elmegy, lehet, hogy soha nem tudná megbocsátani magának.
Így jut el az ember ahhoz az igazsághoz, hogy ennek az „elmenésnek” amit akart, nem a külső világban kell megtörténnie, hanem saját magában. El akar, és el kell futnia, el kell mennie saját magától, saját személyétől, saját belső beállítottságától, belső rabságából. Nem másik teszik rabbá, hanem saját maga. Mert ha itt rabnak érzi magát, ezt a rabság érzését mindenhova magával fogja vinni, ahova csak megy. Ha azonban saját munkája és saját családja közepette szabadnak érzi magát, akkor ezt a szabadságot fogja mindenhová magával vinni.
Sokan voltak Tibetben, vagy Indiában, egy kolostorban, vagy egy nagymesternél éltek. Ezek az emberek ott ugyanazokat az igazságokat találták, amelyeket itt, jelenlegi környezetükben éppúgy megtalálhatnak, ha arra érettek.
És az öltözet? Mennyire vágyott az után, hogy minden divattól, minden haszontalan külsőségtől megszabaduljon, mert belátta, hogy majdnem mindegy hogy mit hord az ember. Az ember úgy is lehet remete, hogy ugyanazt a ruhát hordja, mint a többi ember. Egy kolostorban is előírt ruhákat kell hordani, mint a többi szerzetesnek, tehát azt, ami ott a „divat”. Az ember mindezektől a dolgoktól szabad lehet, akár európai öltözetet hord, akár rongyokban vándorol India országútjain, ha belül szabad ezektől.
Ha például egy fiatal nő a belsőjében valódi apáca, akár estélyi ruhát is hordhat mély kivágással, akár bálokat is látogathat, és mégis valódi remete, mert belülről az. Ugyanígy egy férfi a divatnak megfelelő finom ruhában, vidáman együtt nevethet az emberekkel, és mégis belül igazi szerzetes lehet.
Akár férfi akár nő megpróbálja munkáját úgy ellátni, mint ahogy ott kellett volna ellátnia, ahova képzeletében menni akart. Nem dolgozik többé csak saját magáért, hanem elvégzi a munkáját a munka kedvéért. És ez alatt nem sejtett és nem remélt új örömet fog átélni. A munka kezd számára öncéllá válni. Nem dolgozik többé az eredményért, és a dicséretért, vagy azért, hogy munkájával, sokkal többet keressen, hanem azért dolgozik, hogy a munkát a lehető legbecsületesebben végezze el. Ez alatt teljesen elfelejti önmagát, és minden gondját, a munkára való teljes összpontosítás közben elfelejti élete minden csalódását és mindazt, ami eddig fájdalmat okozott neki. Felfedezi, hogy nem máson, mint a munkán keresztül vált szabaddá, és egész nagy személytelen örömet élhet át. Most megérti, hogy miért kellett a szerzeteseknek és az apácáknak a kolostorokban is dolgozniuk, hogy a munkán keresztül szabaddá váljanak.
Ezt az ember otthon is megteheti, nem kell azért a családot vagy a barátokat elhagyni.
2011. október 12., szerda

astro

Mindenekelött a félreértések elkerülése végett szeretnék néhány dolgot leszögezni :
-Nem iszom alkoholt,nem drogozom,nem szedek gyogyszereket,nem érintkezem pszichotrop anyagokkal,és balesetem sem volt soha ami a belátásom befolyásolná.
-Tisztelem a vallásokat,de tudományos ember lévén a hit,mint szó hiányzik a szótáramból.Vagy tudom,vagy nem.Ha valami ezerszer ki lett próbálva az bizonyitott tudományos ténynek minősithető,de még mindig ott a záradék : lehet,hogy a jövőben az eredmények már elavult tézisek lesznek.
-Nyitott vagyok mindenre,a leglehetetlenebb kérdések megvizsgálására is,nincsenek előitéleteim.


________________________________________________________________


Mi az asztrologia ? 


A válasz egyszerü : tudomány. Ha egy darab papirt meggyujtok,és az elég,majd ezt az év minden napján megismétlem,a kisérleti és személyes tapasztalatok alapján megállapithatom : tudományos tény,hogy a papir ég.
A tudmány másik alapvető eleme : a rendszer.Ilyen rendszer az abc,vagy a kotta,számrendszerünk.A lényeg,hogy minden elem,mindig ugyanazt jelenti,soha nem változik,és mindig azonos.
Az asztrologiát 4000 éve több tizezer ember müvelte és müveli a mai napig.Alapja a megfigyelés,és a tudománynak megfelelően ez is egy fix rendszer.                                                     
Felmerül egy fontos kérdés : az asztrologia emberközpontu,és bebizonyitott tény,hogy a Naprendszer Nap központu.Igen ez igaz,de jött egy Einstein nevü német könyvelő,és elmagyarázta a relativitáselméletet.Egy megfigyelésen alapuló tudomány,melynek a központj a a vizsgált egyén,helyesen emberközpontu ,mert relative amikor körbefordulok,a világ körülöttem van.


Ha az asztrologia tudomány felmerül jónéhány egyszerü ,de jogos kérdés :


Meg van irva az életünk ,és ha igen hol a szabad akarat ? Igen meg van irva.A mult és a jelen rezgéséből mi magunk irtuk meg a jövőnket.


Kiszámitható-e a jövő ? Igen.Létezik egy az asztrologián kivül eső,de azzal analóg matematika,mely ötvözi a 9-es a 22-es és a 12-es számrendszert.Ezen matematikai mátrix álltal létrehozott algoritmus a mult eseményeire ráhelyezve,folytatható a jövő irányába is.Minden embernek megvan a saját sormintája.Utalnék a Mengyelejev féle táblázatra ahol a kis négyzetekbe necsak az elem röviditése van bejegyezve,hanem indexszámok is.Az én matematikámban a vezérszám mellett még 12 indexszám van.A lehetőségek tárháza igy tehát végtelen.Sajnos a 0 és a 10-es számrendszer bevezetésével elfelejtett tudomány lett a jövő kiszámitása,nem véletlen.


Ha az asztrologia tudomány,hol vannak a müvelői ? Nem irkálnak ujságokban,nem állnak be josnak,nem hirdetnek...otthon ülnek könyveik és a számitógépük mellett.Tanulnak,megfigyelnek,következtetéseket vonnak le.Gondoljunk bele,hogy India minden utcasarkán ül egy bölcs,de igazi fakirt,jógit,jövőlátót csak több hetes kutatás után lehet találni.


Müködik az asztrologia ? ...........hmmmm bárcsak ne müködne,de minden eleme igaznak bizonyul.Néhány példa : Szóltam Péternek,hogy jövőhéten vigyázzon az autójára,főleg szerda,csütörtök körül.Mosolygás volt a válasz,hiszen egy öreg Suzukiról volt szó.Szerdán hajnalban ellopták.


Egy másik esetben a fiatalember elém tolta a születési képletét,és megkérdezte mikor fog megházasodni ? Beleborzongtam abba amit láttam,és megkérdeztem mit szeretne hallani : az igazat vagy a hazugságot ? Neptun retrográd a 4.házban,kvadráttal a 6.házra,rossz fényszögben a 9.ház és a 8.ház uralkodója a Szaturnusz a 12.házban szintén támadva.Leforditottam a kérdezőnek : agressziv,alkoholista apa a családi otthonban,szentfazék,de számitó testvér,aki kihasználja,emiatt kialakuló lelkibetegség,és a világtól elvont helyen,korházban,elfekvőben,börtönben egyedülmaradva életvég.A fiatalemeber elgondolkodott : Tényleg alkoholista az apám,pánikbeteg vagyok,amire xanaxot adtak,a nagymama lakását én ujitottam fel,de a testvérem beleült,mert gyereke született.De mi ez a váratlan életvég ? Mit csinálsz otthon ? -Nyelem a mérget,vagy menekülök.Igen mérget nyelsz amit az apád ad,és menekülnél,ezért lettél pánikbeteg,de elnyomtad gyogyszerrel.Azt ajánlom menekülj minnél messzebbre.Eltelt két hónap és a fiatalember méregkiválasztó szervei elrákosodtak,majd 30 kilóra lefogyva korházban halt meg.Hol a szabad akarat ? Dönthetett volna,a betegségeknek,igy a ráknak is lelki okai vannak.Az sem volt véletlen,hogy kapott időben választási lehetőséget,de nem élt vele.


Az egyik ismert cég igazgatója próbára szeretett volna tenni.
-"Meg tudja nekem mondani,melyik kijáraton fogok ma kimenni ?"
-"Ha tudom a megközelitő időpontot,akkor igen.Leirom egy papirra,de csak távozás után kérem felbontani.Megnéztem a kérdéses időpont indexét,és elmosolyodtam.Az igazgató távozásom után felhivta a müszaki részleget,és megkérte munkatársait,hogy a betonkerités mindkét oldalára aluminiumállványt és létrát sziveskedjenek elhelyezni.Ezen keresztül hagyta el a cég telephelyét.A papiron ez állt : -Ön ma egy eddig teljesen uj ,soha nem használt modon,uj uton hagyja el a munkahelyét,a régi bevált módszerek ( személykapu,teherkapu) használata kizárt dolog.


Hogyan ? A Merkur és az Uránusz a Vizöntő jegyében a 3.házban együttállt a kérdéses időpontban,és pozitiv fényszöget kapott a Neptuntól.Érthetően : a Vizöntő soha nem használja a régit,mindig a jövőt tervezi,zseniális,különc,egyedi,és nem érdekli a többi ember véleménye.A Merkur a kommunikáció ,utazás,mozgás,közlekedés,kezek - lábak bolygója kézenfogva a hirtelen és eredeti ötletekkel teli és a régit soha nem használó Uránusszal.Neptun a mágia,ámitás és csalás,stiklik bolygója pedig segitette az eredeti ötletet.Világos volt,hogy egy uj "kapun" megy ki az igazgató.


Mégis mi határozza meg az ember életét,sorsát,jövőjét ?


Négy alapvető elem,mindegyik mögött évezredek megfigyelései,megtapasztalásai vannak.


1: A születés pillanatában ,percre pontosan a születési horoszkop.Egy pecsét,mely a jellemet,a lehetőségeket a főbb sorsvonalakat vázolja.Ehhez füződik az adott évben a születésnapi horoszkop is (éves radix),mint alcim.A születés pillanatában a bolygók,azok fényszögei és az életterület szektorai beszédesek,de ugyanazon helyen,időben született emberek sorsa mégsem lesz ugyanaz.Miért ? Mert van egy második pont.


2.A név.Bizony gondoljunk bele : ugyanazon városban ugyanazon  utcában,ugyanolyan házszámmal,ugyanazon vállalattal felépitünk két épületet.Mégis az egyik népszerü,a másik pedig félelmet kelt. Európa Szabadegyetem és Oktatási Központ kontra Megyei Kórbonctan Hullaház és Leprakórház. Igy már érthető.Bizony a név átváltható számokra és a horoszkopon felül. Pitagorasz fektette le az alapjait a 9-es számrendszernek,melyhez igazodott az európai 12-es és a zsidó 22-es.Egy bonyolult matematika,mely a multra és a jelenre ráhelyezve,a jövő irányába is folytatható.Matematikát irtam,tehát tudomány.


3.A lakhely.A kinaiak évezredek óta megértették,hogy egy épület is energiákat termel,alkot,vigyáztak is a térrendezésre.Személyes tapasztalatom : Egy zuglói egyemeletes társasház szintjei ugyanazon helyiségeket foglalták magukba,az alaprajz emelettől függetlenül ugynaz volt.Mégis a földszinten lakó tulajdonos a wc-t átrakta a fürdőszobába,és az igy felszabadult kis helyiséget spájznak rendezte be.A kinai térrendezési térkép alapján az egészség és család területén a földszinten az éléskamra volt,amig az emeleten a wc.A földszinten egészségben és bőségben élt a család,amig a felső szinten az első tulajdonos beteg lett,és a mumifikált holttestét találták meg.A következő lakó egy csonka család volt,de a beköltözés után az anya rákos lett.A következő tulajdonos egy neves természetjáró tv-s személyiség volt.Családja széthullott,rákos lett és az öngyilkosságot választotta.Utódja titkos találkákra használta a lakást.Rövid időn belül HIV pozitiv lett.Müködik a térrendezés ? Igen.


A fentiektől függetlenül érdekeseknek tartom a kör alaprajzu épitményeket.Kinában féltek tőle,a rómaiak által épitett templomok a mai napig állnak.Egyszerü a titok : a kör alaku épületek a fedél,tető felhelyezése után konzerválódnak.Az idő máshogy müködik ezen épületekben,és ezen a mai napig tisztázatlan fizikai törvényekkel szemben az ember tehetetlen.Az épület "nem engedi magát " elbontani,felujitani ,pusztán a létének folytatólagossá tételének határáig.Ha valaki mégis nekifog,véletlen falakba ütközik : elfogy a pénz,visszavonják a támogatást,baleset éri,más munkát kap.Mintha véletlen lenne,pedig megtanultam : véletlenek nincsenek az életben.


4.A döntés.


Néhány fizikai törvény,amit illene észrevenni :


Amikor az mondom gluklu,mindenki visszakérdezne : -Az meg micsoda ? Tényleg nincs ilyen szó,igy jelentéssel sem bir,nincs szerepe.Amikor a világunkban megjelent a betegség fogalma,rögtön megérkezett rá a válasz,a hozzá illő pár.Minnél több betegség,beteg volt,annál jobban kifejlődött az egészségügy.Szakközépiskolák,orvosi egyetemek,gyogyszergyárak,tb intézet.Az akcióra reakció a válasz.Minnél nagyobb a jing,annál nagyobb a jang.


Ezekután képzeljük el,hogy a betegségre a másik oldal nem válaszol.Nincs gyogymód,nincs tb fedezet stb.Elméletileg megbomlik a rend,akcióra nincs reakció ? A természet ilyenkor kitermeli az alternativ módokat.Megjelennek a természetgyogyászok,sarlatánok,szekták.


Bármit teszünk,annak törvényszerü következménye van.A hasonló vonzza a hasonlót.Téves közmondás,miszerint az ellentétek vonzzák egymást.A tüz égni akar,nem akar vizet.Miért is kezdtem ebbe bele ? Nap mint nap egyre több agresszióról hallani a sajtóban,látni a tv-ben,a hétköznapokban.Amikor valaki ilyen negativ érzelmi hullámokat bocsát ki magából az áldozat fele,választ vár.Ahogy a beteg rohan az orvoshoz.Természetesen felvehetjük a kesztyüt,kakaskodhatunk,fegyverkezhetünk,de ezzel hasonló rezgésszintre hangoljuk magunkat,és ilyen agressziv embereket vonzzunk magunkhoz.Mi lenne a megoldás ? 


Az egyik megoldás a "ha megdobnak kővel,dobd vissza kenyérrel elv",de mielött bárki elmebetegséggel vádolna,nézzük meg mi áll a mondat mögött.A rosszakaró negativ hullámokat bocsát ki,és ennek megfelelő negativ választ is vár.Nem kapja meg.A kibocsátott negativ energia sem a passzivitást,sem a pozitiv kioltó energiát nem viseli el,inkább elkezd bolyongani,és megkeresi a párját.A hétköznapi életben ez ugy müködik,hogy a személyemet sértegető,esetleg durva embernek nem adok választ,had üvöltözzön.Másnap,harmadnap az illető nem is érti,hogy miért büntette meg a rendőr,miért vett el valamit tőle a sors,miért érte baleset.Saját magához vonzotta azt,amiből egy jó nagy adagot kibocsátott.


Meg kell értenünk hogy Alkotók vagyunk,saját szabad akarattal.Ehhez a quantumfizika alapismerete szükségeltetik.további szerk.alatt. :D2011. október 10., hétfő

Fent a hegyen


Alant a völgyben három hegy ölelésében és folyo mellett ott a város.Ahogy mulik az idő,épületek,emberek,sorsok,gondolatok tünnek el és jönnek helyettük ujabbak.
Fent a hegy fákkal boritott tetején a lenti gomolygástól távol áll a remete.Kezében botja,melyen apró lámpás tör utat az éjszaka sötétjében,és tekintetét a városra szegezi,mint annyiszor már.

Néha látogatók érkeznek,mert igy kell lenni,és ez a dolgok természetes utja.

Feljött a büszke centurió,és elégedettten mondja : "-Látod remete egész életem Ceasarnak és a halhatatlan Rómának szenteltem.Hüséges voltam,tanultam vivni,lándzsát forgatni,részt vettem hadjáratokban.Nevem örökké élni fog majd."
-Nézz alá nemes Centurió.Ceasar soha nem ismert téged,neved sem hallotta.Büszke városod romjait betemette az idő,most hogy gondolod ? -Megérte ? Tényleg helyesnek látod utadat ? -Nézz alá,ott van egy polgártársad és amott egy másik,mit csinálnak ?
-Az egyik egy darab követ farag mintha épitész lenne,a másik pedig csak valami jelentéktelen dolgot ir.Talán elszámoló.
-Nos centurió az a darab kő egy szobor lesz,mely több ezer év mulva nagybecsben,féltve örzött kincs lesz,és a másik gondolatait egyetemeken fogják tanitani.A müvészet és a béke átlép majd az évezredeken,de a háboru nem.

                                                                           //
Egy alkalommal az időt félretéve Jézus is elzarándokolt a hegyre.
-Látod eltellt 2000 év és sikerült tanitásaim hátrhagyni,tanitanak rólam,és örök életü lettem.
-Mit szeretnél hallani ? Az őszinte beszédet,vagy a hazugságokkal tele hizelgést ?
-Mond ki ami a sziveden van.
-Az emberiség ókornak nevezte Rómát.Kikövezett utak,térképek,utjelző táblák,fejlett kereskedelem,szép kikötők.Minden házban ott a szennyvizcsatorna,vizvezetékek.Magas szintü állam és közigazgatásjog,törvényhozás,jogrendszer.Iskolák,szinházak,jol szervezett katonaság,tanult orvosok.Épitészet,müvészet.Igaz több isten hit,mint Görögországban.

Mindegy,hogy mit mondtál,mit akartál elérni,miben hiszel,nézzük meg reálisan tanaiddal mit inditottál utjára.A logika és az észérvek azt mondják,hogy Róma pusztulása után az addig elért civilizációt és vivmányait tovább kell vinni,ez az emberi fejlődés lényege.

Egyiptomban a kultura központjában Alexandria könyvtáraiban a tudás tekercseinek tizezrei szolgálták az emberiséget.Barbár, eszement csürhe modjára dulták fel "szent gyermekeid " a könyvtárakat,és égették el a tudást.........a Te nevedben.Heron tudása,Arkhimedesz könyvemind a tüzben égtek.

Arkhimedesz még Newton elött alkalmazta az integrálszámitást,több számrendszert használt és természetesen használta a végtelen matematikai fogalmát,ami a mai tudosoknak is gondot jelent.Az utolsó Arkhimedesz könyvet követőd csiszolta le,hogy keresztény szövegeket tudjon a pergamenre irni.

Jézus nevében a kereszt oltalma alatt borzalmas és véres kereszteshadjáratok,vallási háborúk dulják a világot.Lobognak a máglyák ,boszorkányüldözések.A tudósok illegalitásban,aki okosabb mint papjaid,azokat brutálisan megkinozzák.Vallásod és tanaid alatt az emberi kegyetlenség nem ismert határokat.Dél Amerika kulturcivilizációit keresztesek irtották ki,könyveket égettek.Ezalatt Európában a lakosság saját trágyalevében fetreng az utcán,állatokkal lakik otthonukban.Évszázadokon keresztül tombol a pestis,vérhas,tifusz,kolera,lepra,feketehimlő.A keresztények kreáltak maguknak egy Sátánt akire mindezt rá lehetett fogni.1789-ben lesz ujra szennyvizcsatorna Róma után.Főpapjaid beleültek Róma szivébe,mintegy jelezve hatalmukat.Óriási arany és értékhalmok a pápa pincéiben,a tudományos relikviákról nem is beszélek.
Volt Konstantinnápolyban zsinat,ahol a Bibliából kivették Lilithet,az asztrologiát,a reinkarnációt,és számos más dolgot.Majd 2000 évig az emberiség nagy része az álltalad elinditott vallás miatt süllyedt az állat szinvonalára.Mindamellett,hogy modern teologiai könyvekben beismerik,hogy Isten létezésére tényleg nincs kézzelfogható bizonyiték.Ezekután csak két kérdésem maradt :
-Megérte otthagyni apádat és ártani a tanaiddal az emberiségnek ?
-1356-ig Krisztusról beszéltek (megváltóról) aki nem volt nemileg nevesesitve,majd előkerült egy festmény,néhány irás amit főpajaid el kivántak tüntetni.A keresztrefeszitésről készült,de a kereszten egy nő volt.
-Jézus vagy Jesse ?

                                                                      //

Mulik az idő,régi házak helyett magas felhőkarcolók nőnek,a metropolis átvette látszólagos öröklétét a völgy felett.Szmog takarja el a házcsucsokat,és csillagok apró fényei már nem jutnak el az utcákig.A város büszkén,fénytengerrel árasztja el a völgyet,hirdetve a civilizáció felsőbbrendüségét.

Felmegy a hegyre a Mérnök,hóna alatt féltett tekercseket szorongat.
-Látod Remete mérnök lettem,tanultam és imhol a diplomám,ezt várta el tőlem az apám,a tanáraim,az egyetem,toronyházat épitettem megbecsülnek a városban,ismernek a politikusok,épitészek és irodám falán oklevelek diszelegnek,mellette pedig a nyelvvizsga bizonyitványom,tanubizonyságot tettem és fel tudom mutatni büszkén papirjaim.A harmadik tekercsem a fejlett technologia ismeretéről bizonyit : ECDL bizonyitvány.Most már ugy érzem elértem célom,vagyok valaki.
-Mérnök,ha a tudásod melyre szert tettél,és melyért a tekercset kaptad,és összeraknánk,elférne 1-2 vaskos telefonkönyvbe ?
-Ha belegondolok,hát igen.
-Menj be a házamba és látsz majd tizenötezer könyvet,mind olvastam,és a laptopomban majd kétmillio ebook vár a sorára,de a falon nem fogsz se tekercset,se diplomát látni.Ha most idehivod Caesart,a nazareti Jézust,David királyt,Ramszesz faraót,vagy az első kinai császárt és szólanak,én érteni fogom szavaik.
-Dehát ezek értéktelen holt nyelvek,mire mész velük ?
-Az élet legnagyobb titkait már régen megtalálták,régmult nyelvekbe temették.
Ha egy darab falnak tanulsz,amire kirakhatod a tekercsed,ám legyen,de az a fal lesz az életed.Hidd el nekem,mikor elmész,tekercseid lehullanak,dicsőséged eltünik ,felhőkarcolódat egyszer majd elbontják.
Meg akartál felelni az apádnak,tanáraidnak ,a városvezetésnek,politikusoknak,médiáknak és mit kaptál rengeteg fáradozásodért és az életedért,éveidért cserébe : tekercseket a faladra.Vajon saját magadért mit tettél ? Hol maradtak a saját elvárásaid,vágyaid,reményeid,titkaid ? Tényleg mérnök akartál lenni és nem müvész,táncos,vagy világutazó ? Mindenkit az életed elé helyeztél,és büszke vagy a pairjaidra,tekercseidre,pedig azzal a legfontosabbat : az életéveidet nem tudod megváltani.Nézz alá,felhőkarcolód tövében a szökőkut mellett nemrég még gyermekkori barátoddal beszélgettél.Pár hónapja örök nyugalomra helyezted.A tömeg,akiknek annyira meg akartál mindig felelni,most is ott hömpölyög,és szerinted hány ember áll meg emlékezni a barátodra,hány ember ismerte,hány embernek hiányzik onnan a padról ? Azt sem tudják,hogy élt,vágyakozott,küzdött,dolgozott,majd elment.Te ennek a tömegnek akartál egész életedben bizonyitani...megérte ?Te döntöd el kinek tanulsz.A falnak,a városnak,olyan embereknek akiket nem ismersz,vagy magadnak ?  Ha magadnak,akkor nem kell tekercs  tanubizonyságnak.

És eljött a modern kor gondolkodója,a vizöntő kor gyermeke is.
-Remete,válaszokat szeretnék találni : ki vagyok,mi az értelme létünknek,tényleg fontosak-e a vágyaim ?
-Nézd meg a kisfilmet,és megkapod a választ.

                                                                       
Nem számit ki vagy,hova születtél.A mi galaxisunkban 1000 milliárd csillag van,és 2000 milliárd galaxis születik és hal meg.A tér és az idő elképzelhetetlenül óriási.Ehhez képest,hogy politizálsz vagy nem,háboruzol vagy nem,házat épitesz vagy atomfegyvert,teljesen mindegy.Élhetsz békésen,hajkurászhatod a pénzt,vagyont,lehetsz szexmániás,politikus,hidd el mindegy.

A szabad akarat nem véletlen szabad akarat ,hisz tul kicsi a Föld a rengetegben.Ennek ellenére felteszed a kérdést : akkor mégis mi az  értelme ? Fejtsd meg a miérteket,gyözd le a teret és az időt,értsd meg a müködését,tanulj meg alkotni.Alkotni de nem más életéből,energiájából,nem más kárára.
Az Egy ugy rendezte,hogy szabad akaratod legyen,mégis a jövő már készen van.Kiszámolhatod matematikával,asztrologiával,utazhatsz időben tudatos álomban.Vándor vagy aki magára van hagyva.Te döntöd el ,hogy primitiven élsz vagy akár megtanulsz Alkotni.

Képzeld el,hogy a városod szélén van egy óriási áruház.Mindent megtalálsz benne,otthont,tárgyakat,érzéseket,bármit amire vágysz.Nincsenek eladók,nincsenek árak,pénztárak,csak bemész és kihozod amit szeretnél.Az áruház elött pedig csoportokba verődve emberek éheznek,koldulnak,némelyik még meg is támad téged és kirabol.Értetlenül állsz,hiszen ők is be tudnának menni az áruházba és bármit,amire szükségük van elhozni.

Most pár pillanatig,elméletben bujj a az Egy vagy Teremtő szerepébe.Létrehozod az Ember nevü fajt,szabad akaratot adsz nekik,és saját képedre alkotod meg őket,azaz minden tudásod átadod.Ezekután azt látod,hogy több milliárd ember nap mint nap szól,könyörög hozzád,sorolják bajaikat,kérnek és kérnek.Mit gondolnál ? Szabad akarutukból ugy döntöttek,hogy egyszerübb ülni és várni a csodát.Segitenél nekik,megértenéd őket ?-